-whom I am-
54 emotional author's facial expressions

in 7 colours before achieving the balance

in meeting with reality,

 

-kim jestem- 
54 emocjonalnych twarzy autora

w 7 kolorach w osiągnięciu balansu

w spotkaniu się z rzeczywistością.

 

 

7 Colours of Life

March 2014

Maidstone

Heaven
Earth

 

Radioactive painting

2014 Maidstone

 

Canterbury in Green
Folkestone in Red
Aylesford in Blue

 

Radioactive painting

2014 Maidstone

 

 

The Bridge

June 2015

Maidstone

 

 

The Net

February 2013

Polperro

 

 

The Kiss

March 2017

Maidstone

 

The Sun

March 2018

Maidstone

 

Baltic Sea

Holy Wednesday

March 2018

Maidstone

 

One for All

Maundy Thursday

March 2018

Maidstone

 

Good Friday

March 2018

Maidstone

 

The Rope
Easter Sunday

April 2018

Maidstone 

 

The Rope 2
Good Friday

March 2018

Maidstone

 

 

Indulgence

May 2018

Maidstone

 

For all who died in Battles.
Poland Fighting

 

The Katyn Massacre - qualified as a communist crime, shooting in the spring of 1940 at least 21,768 Polish citizens, including over 10,000 army and police officers, by virtue of the decision of the highest authorities of the Union of Soviet Socialist Republics concluded in a secret resolution of the Political Bureau of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union (b) of March 5, 1940 (the so-called Katyn decision). The execution of victims who were considered "enemies of the Soviet power" and killed by shots in the back of the head from short arms was made by the Soviet political police of the NKVD. In 1940-1990, the USSR authorities denied their responsibility for the Katyn massacre, but on 13 April 1990 they officially admitted that it was "one of the grave crimes of Stalinism." Many issues related to this crime have not been explained so far.

 

 

Za Wszystkich którzy polegli w Walkach.
Polska Walcząca

 

'Marsz, marsz Dąbrowski...' 
Zbrodnia katyńska – kwalifikowana jako zbrodnia komunistyczna, rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.

 

Harajuku 

May 2018

Maidstone

 

Travel Inn

July 2018

Maidstone

 

Baltic Sea 2

July 2018

Koszalin Poland

 

Coping

August 2018

Maidstone

 

 

Square Dot Exodus

September 2018

Maidstone

 

Square Dot After-image

October 2018

Maidstone

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© Bea Pop Art & Design. All Rights Reserved.